Monday, May 22, 2006

Ulasan mengenai Surga dan Neraka

Pertanyaan:

Untuk lebih mendekatkan diri kepada agama, saya gemar membaca berbagai buku agama dari berbagai pengarang. Beberapa buku2 yangbaru2 ini saya baca adalah "PUSARAN ENERGY KA'BAH", UNTUK APABERPUASA, dan BERSATU DENGAN ALLAH oleh H. Agus Mustofa. Dari ketigabuku ini saya tahu bahwa ada buku lainnya oleh pengarang yang sama dengan judul "TERNYATA AKHIRAT TIDAK KEKAL". Buku ini belum saya baca, tetapi dari judulnya membuat saya terkejut.Jika Ustadz, berkenan, mohon kiranya memberikan sedikit ulasan mengenai Akhirat, topik yang diangkat menjadi judul buku tersebut diatas.

Jawaban
Assalamlualaikum
Menerut Al-Qur'an surga dan neraka serta penghuni keduanya adalah kekal

Surga Kekal
Misalnya :" Katakanlah: "Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?" Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka?" 25:15

Neraka Kekal
Demikianlah balasan (terhadap) musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami.

Penghuni keduanya juga kekal
Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (4:13-14)
dan banyak lagi puluhan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan kekalan Akhirat.
Jadi kalau Allah SWT mengatakan Akhirat itu kekal, pengarang itu mengikuti kata-kata siapa lagi? Bukankah yang punya Neraka dan Surga itu Allah.

Wallahu 'Alam

No comments:

Post a Comment