Tuesday, December 12, 2006

Kumpulan Mutiara Hadist (1)

Kebahagiaan orang yang beriman adalah dengan mencintai Allah SWT. Dan mencintai Allah SWT merupakan puncak dari segala kebahagiaan dan hanya dinikmati oleh mereka yang sungguh-sungguh beriman dan tidak mau menerima kebahagiaan selainnya."
( DR. Aidh al-Qarni)
********

Hati yang lurus Seseorang tidak bisa dipegang amanahnya sehingga lurus lisannya, dan dia tidak lurus lisannya sehingga lurus hatinya. (al Hasan al Bashri/Al Adab asy Syar'iyyah, Ibnu Muflih)

********
Orang alim itu bukanlah yang mengetahui kebaikan dari yang buruk, tetapi orang alim adalah yang mengetahui kebaikan lalu mengikutinya dan mengetahui keburukan lalu menjauhinya. (Sufyan bin Uyainah/ Az Zuhd, Imam Ahmad)
********

Tiga Perkara
"Ada tiga perkara pada diriku, aku tidak menyebutkannya kecuali supaya dapat diambil pelajaran, Pertama "Aku tidak mendatangi penguasa (sulthan) kecuali jika di undang, kedua, Aku tidak masuk pada dua orang kecuali setelah keduanya mempersilahkanku masuk diantara mereka, ketiga, tidaklah aku menyebutkan seseorang setelah dia pergi dari sisiku kecuali kebaikan-kebaikan." (Al Ahnaf bin Qais)

********
Imam Malik:
"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa: aku terkadang berbuat salah dan terkadang aku benar. Oleh sebab itu, perhatikanlah pendapat-pendapatku: semua yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, terimalah; dan semua yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, abaikanlah." - Ibn 'Abdul Barr in Jaami' Bayaan al-'Ilm (2/32)
********
Ibnu Umar r.a. pernah ditanya : "Apakah pakaian yang baik untuk dipakai?"
Yaitu : "Pakaian yang kiranya tidak dicemoohkan oleh orang yang budi pekertinya rendah dan tidak pula kiranya dicela oleh orang-orang yang bijaksana."

********
Orang itu bertanya lagi : "Jadi yang bagaimana?"
Jawabnya : "Yang sedang saja, terlalu murahpun tidak dan terlalu mahal pun tidak."

Akan datang kepada manusia suatu masa ketika kemanisan hati berubah menjadi masin. Sehingga pada hari itu, orang yang berilmu dan orang yang memepelajari ilmu tak dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Maka hati orang-orang berilmu seumpama tanah kosong yang bergaram yang turun atasnya hujan dari langit maka tidak juga menjadi tawar. Iaitu, apabila condong hati orang berilmu kepada cinta dunia dan melebihkannya atas cinta akhirat, maka pada saat itu dicabutlah oleh Allah sumber-sumber hikmah dan dipadamkanlah lampu petunjuk dari hati mereka. Maka akan berceritalah kepadamu orang yang berilmu di antara mereka itu, ketika engkau menjumpainya bahawa ia takut kepada Allah dengan lisannya, sementara kezaliman jelas kelihatan pada amal perbuatannya. Alangkah suburnya lidah mereka dan tanduslah hati mereka ketika itu! Tidaklah terjadi yang demikian itu selain kerana para guru mengajar bukan kerana Allah dan para pelajar belajar bukan kerana Allah.
{Ibnu mas'ud ra.}

********
Sesungguhnya Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang orang yang tidak berpengetahuan. ( QS. Hud ; 46 )
Sebaliknya , Ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh dan bahan bakar bagi tabiat.

********
Wasiat Rasulullah saw kepada Ali bin Abi Thalib r. a.
Wahai Ali, Bagi ahli ibadah itu ada 3 tanda-tandanya :
1. Mengawasi dirinya
2. Menghisab dirinya
3. Memperbanyak ibadah kepada Allah SWT

********
Jika kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia memohon perlindungan Allah atas empat perkara:
dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dari cobaan hidup dan mati, dan dari cobaan Al-Masih Ad-dajjal " (HR. Muslim)"

********
Menemukan Empat Hal di Empat Tempat:" Aku pernah mencari empat hal di dalam empat jalan, ternyata salah jalan. Namun aku justru menemukannya dalam empat hal yang lain.

Pertama, aku mencari kekayaan dengan mengumpulkan harta benda, tapi aku tidak menemukannya. Ternyata aku temukan kekayaan itu pada sifat qana'ah (merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah SWT).Kedua, aku mendambakan hidup tenang pada harta benda yang melimpah, namun ia kutemukan di dalam harta yang sedikit.Ketiga, aku mencari kelezatan dengan mengejar kenikmatan, namun ia kutemukan pada badan yang sehat.Dan keempat, aku mencari rezeki di bumi, tapi ia kutemukan di langit"

Syaikh Hamid Al-Laffaf rahimahullahDiambil dari majalah tarbawi ed:166 th 8, 9 Nov 2007M

********
Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah salallahu alayhi wa sallam, beliau bersabda:"Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan berfirman: "Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit: "Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah ia." Penghuni langitpun akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaanya diteruskan kepada penghuni bumi. Dan apabila Allah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan berfirman: Aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Kemudian Jibril membenci orang itu. Setelah itu Jibril berkata kepada penghuni langit: Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Mereka membencinya. Kemudian kebenciannya tersebut diteruskan kepada penghuni bumi." [HR: Muslim]

No comments:

Post a Comment