Friday, May 02, 2008

Bertaqwa kepada Allah setiap waktu

Sumber: Pokok-pokok Ajaran Islam syarah arbain Nawawiyah hadist 18 hal 167- 179

Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman, Mu'az bin Jabal radhiallahuanhuma dari Rasulullah saw beliau bersabda : Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya menghapusnya dan pergauilah manusia dengan akhlak yang baik " (Riwayat Tirmizi, dia berkata haditsnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan shahih).

Banyak pelajaran yang bisa di petik dari hadist tersebut ialah

1.Manusia adalah khalifah Allah di bumi

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat : sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka" (QS : Al-Baqoroh : 34)

2. Wasiat Allah yang Abadi

Wasiat untuk orang-orang terdahulu & kemudian (an-Nisa': 131).
Nabi memulakan khutbahnya dengan wasiat ini. (Ali Imran : 102). (an-Nisa: 1), (al-Ahzab:70) .

3.Taqwa jalan keselamatan

Kata "taqwa", asal maknanya ialah mengambil tindakan dan memelihara diri dari sesuatu yang mengganggu dan memadaratkan.

Menurut syara' "taqwa" berarti menjaga dan memlihara diri dari siksa dan murka Allah SWT. Dengan jalan melaksanakan perintah-perintah-Nya, ta'at kepada-Nya,menjauhi larangan serta perbuatan maksiat.

Para ahli tasawuf berpendapat bahwa taqwa itu ialah membentengi diri dari siksa Allah, dengan jalan ta'at kepada Nya.

Para Fuqoha (ahli fiqih) berpendapat bahwa taqwa berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang melibatkan diri kepada dosa.

Rasulullah berkata : Aku berpesan kepadamu untuk melakukan taqwa kepada Allah 'Azza wa jalla. Allah tidak menerima selain daripadanya, Allah takkan memberi rahmat kecuali kepada ahlitaqwa dan tidak akan memberi pahala melainkan atas dasar taqwa. Betapa banyak orang yg menesehatkan taqwa, akan tetapi orang-orang yang mengamalkan sungguh sedikit

Kelebihan sifat taqwa :

Orang yang mempunyai sifat ini akan mewarisi syurga.

Taqwa sebagai penyebab bagi kecintaan Allah terhadap hambaNya.

Dibuka semua pintu barakah yang berada di langit dan di bumi.

Janji Allah pertolonganNya sentiasa mengiringi orang bertaqwa.

Mempermudahkan bagi mereka urusan dunia dan akhirat.

Balasan yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat.

4) Taqwa yang dikehendaki :

ketika sunyi dan juga terang-terangan, merasa diperhatikan oleh Allah.
tidak adanya rasa muraqabah kepada Allah sebagai indikasi adanya penyakit hati. (an-Nisa':108).

5) Cahaya ketaatan menerangi kegelapan maksiat

Sesungguhnya pelaksanaan amal-amal salih dan berbagai amal kebajikan dapat menghapus kesalahan yang dilakukan seorang muslim seperti yang disebutkan dalam banyak hadist misalnya :
"maukah kalian kutunjukan sesatu yang dapat menghapus kesalahan (dosa) dan mengangkat derajat ?" Para sahabat menjawab : "tentu, ya Rasulullah." Rasulullah bersabda : "menyempurnakan wudhu meski dalam kondisi yang susah (dingin misalnya), memperbanyak langkah ke mesjid,dan menunggu shalat lain setelah sholat.

6. Tobat merupakan akhlak mukmin yang bertakwa

Kadang sesorang mengalami kealpaan atau kelalaian, kadang juga terbuai hawa nafsu atau bisikan-bisikan syaitan sehingga terperosok ke dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa,kal itu ketakwaan bisa dilakukan dengan bersegera tobat dan beristigfar kepada Allah

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan buruk" (Qs. Hud: 114)

iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya menghapusnya

7. Akhlak merupakan dasar tegaknya peradaban

Didalam HR. Ibnu Hibban diriwayatkan "
"Maukah kalian kukabarkan tentang orang yang paling dicintai Allah diantara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat?" para sahabat menjawab : "ya kami mau. "Rasulullah bersabda: Yaiutu orang yang paling baik akhlaknya"

8. berusaha untuk memiliki akhlak yang terpuji

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Qs. Alahzab: 21)

9. Akhlak yang terpuji

Sebagian akhlak yang terpuji itu adalah silaturrahim, selalu memaafkan orang lain, lapang dada, toleran, dan gemar memberi.
Selain itu wajah yang selalu berseri-seri(ramah), sabar, tawadhu (rendah hati), saying tidak berburuk sangka, dan tidak menyakiti orang lain juga termasuk akhlak yang agung

Pelajaran hadist ini adalah :
- Taqwa dituntut walaupun di mana seorang mukmin berada, sama ada di khalayak ramai mahupun ketika sendiri. lni adalah tanda keikhlasan lman dan taqwa. lslam menolak sifat berpura-pura dan
- munafik yang hanya mempamerkan kebaikan di depan orang dan berbuat kejahatan apabila jauh daripada pandangan manusia.
- Melakukan kesalahan adalah tabiat manusia. Oleh itu apabila mereka melakukan kehilapan, mereka dituntut agar mengiringi kejahatan tersebut dengan amal soleh kerana ia boleh menghapuskan kejahatan tersebut.
-Akhlak dan budi pekerti yang mulia amat dituntut oleh agama. la adalah teras perhubungan dan
mu'amalah dalam masyarakat lslam. Dengan akhlak yang baik, keharmonian kesejahteraan juga dapat melahirkan masyarakat yang saling menyayangi.

Wassalam
Dikutip oleh
A/n. Dept Dakwah Imsis
=eka=

No comments:

Post a Comment